İnternet üzerinden yayın yapan web siteleri, hızla büyüyen talebi karşılayabilmek ve iletişim teknolojilerindeki rekabette güçlenebilmek için sitelerini iyileştirme yoluna gitmelidirler.
Günümüzde web sitesi tasarımında,  yüksek talepten ve amatör programcılardan kaynaklanan bir kötüleşme görülmektedir.
Bu durumda “Bir web sitesi nasıl iyileştirilir?”  ve “İyi bir web sitesi nasıl yapılır?” sorularını yanıtlamak gerekiyor.

Bilişim çağında internetin sağladığı olanaklar inkâr edilemez seviyelere ulaşmıştır. Kültürel, sosyal, eğitsel ve ekonomik alanlarda çığır açacak güce ulaşan internet, kendisine yön verecek katılımcı ve tasarımcılara da ilham kaynağı olmaktadır.
""
İnternetin tüm sektörlerde hızla yayılmaya başlaması ve web sitesine olan talebin giderek artmasıyla ülkemizde birçok “web tasarımcısı” ortaya çıkmıştır. Birçoğu yalnızca amatör olarak bu işi yapabilmiş, birçoğu da yaptığı web sitelerini yarım bırakarak tasarım sektörünün kötü bir unvan kazanmasına sebep olmuştur.

Tasarım Grubu:Görsel tasarımcı, Kodlayıcı, Koordinatör.

Müşteri Grubu: Müşteri temsilcisi, Karar Kurulu.

Görsel Tasarımcıya Göre: İyi bir web sitesi, görsel olarak hedef kitleye hitap eder niteliklerde olmalıdır.

 

Kodlayıcıya Göre: İyi bir web sitesi, uygun kodlama diline sahip ve veritabanı mimarisi sitenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olmalıdır. 

Koordinatöre Göre: İyi bir web sitesi, tarafların ortak kararlarına göre şekillenmiş, en ekonomik şekilde hazırlanmış olmalıdır.

 

Müşteri Temsilcisine Göre: İyi bir web sitesi, hedef kitlenin tümüne ulaşabilecek nitelikte ve karar kurulunun isteklerine uygun olmalıdır.

 

Karar Kuruluna Göre: İyi bir web sitesi, kurumun amaçlarına paralel, maddi  ve ekonomik beklentileri karşılamalıdır.


Yapılacak olan web sitesinin amacı tamamen müşteri grubu tarafından, kurumun amacına paralel şekilde belirlenmelidir.

 

• Kurumsal Web Sitesi : ""
• Bireysel Web Sitesi :
• Tanıtım Web Sitesi :
• E-Ticaret Web Sitesi :
• Eğlence Web Sitesi :

HTML Kodlama: HTML kodlama dinamik yapısı olmayan, daha çok resim ve yazı gibi içeriklerin bulunduğu tanıtım sitelerinde kullanılır.

 

Dinamik Kodlama: İçeriğin yoğun, dinamik yapının gerekli olduğu, ürün bilgileri ve sipariş gibi yapıların bulunduğu sitelerde kullanılmalıdır.

Animasyon Tasarımı: Çoğunlukla tanıtım ve eğlence sitelerinde kullanılır


Süreç içerisinde tasarım gurubunun yönlendirme ve tavsiyeleri dikkate alınarak müşteri grubu tarafından kararlar verilir.
 
• Kurumun faaliyet alanı nedir?
• Web sitesinin içeriğinde neler olacak?
• Kurumsal kimlik çalışmaları mevcut mu?
• Beğendikleri renk tonları nelerdir?
• Piyasada beğendikleri rakip web siteleri nelerdir?
 
• Com (Commercial, Ticari) : Ticari siteler için kullanılır.
• Net (Network) : Genel kapsamlı kullanılmaktadır.
• Gov (Goverment, Resmi) : Devlete kurumlar için kullanılır.
• Org (Organization) : Vakıf ve dernekler için uygundur.
• k12 : MEB’e bağlı okullar için kullanılır.
• Edu (Education, Eğitim) : Üniversite ve diğer eğitim kurumları için kullanılır.
• Tv (Television, Televizyon) : Televizyon kanalları tarafından kullanılır.
• Mil (Military, Askeri) : Askeri kurumlar tarafından kullanılır.

TR uzantılı alan adları, Ortadoğu Teknik Üniv.  tarafından http://www.nic.tr adresi üzerinden sağlanmaktadır.


""Web sitesinin grafik arayüz taslağı nasıl olacak?

Bu işlemler bittikten sonra web sitesi görünümünün nasıl olacağı belirlenir. Taslak çalışmalar hazırlanır.  Bu yapacağımız çalışmalara ARAYÜZ adı verilir.


Servis sağlayıcı seçilirken verdiği hizmetler, bu hizmetlerin kalitesi ve ekonomikliği göz önüne alınmalıdır.

• Alan Büyüklüğü : Sitenin büyüklüğüdür. Bir bilgisayarın sabit diskinde olduğu gibi ne kadar dosya konulacağını  “byte” cinsinden belirtir.
• Bant Genişliği (Bandwidth) : Yoğun ziyaret alan siteler için önemlidir.
• Sunucu Tipi : Sitenin dinamik yapısına ve kullanılan veri tabanına uygun sunucu tipi seçilmelidir. 

Sitenin amacına ve tarzına uygun olarak müşteri grubunun öneri ve istekleri dikkate alınarak görsel tasarımcı tarafından hazırlanır.
Görsel tasarımcının işini kolaylaştıracak şey firmanın kurumsal kimlik çalışmaları ve müşterinin ve belirttiği rakip web siteleridir.
Müşteri grubu bu alternatiflerden birini seçebilir, birkaç tanesinin en iyi taraflarını birleştirebilir veya hiçbirini seçmeden geri gönderebilir.

Dinamik yapı, web sitesinin türüne ve içeriğine uygun olarak belirlenmektedir.
Dinamik yapılar belirlendikten sonra kodlamaya geçilmeden yine müşteri ile görüşülerek onay alınmalıdır.
Bu yapı üzerinde sonradan yapılacak değişiklikler çok fazla zaman ve iş maliyeti çıkartacaktır.

Web sitesinin HTML altyapısı, dinamik kodları ve veri tabanı mimarisi hazırlandıktan sonra sitemiz kullanıma hazır hale gelmiş demektir.
Şimdiki aşamada işimiz, sitemizi kötü niyetli kişilerden korumak olacaktır. Her kodlayıcının kendine özgü güvenlik tespit yöntemleri vardır.

Tüm kontrollerde çıkan sorunlar giderildikten sonra web sitesi müşteri grubunua teslim edilebilir.

Site sorunsuz şekilde teslim edildikten sonra, sitenin bakım anlaşmaları hazırlanır. Sitede ileride çıkabilecek sorunlar ve yeni istekleri bakım anlaşması şartlarına uygun olarak düzenlenecektir.
""
Bakım anlaşmasında kesinlikle belirtilmesi gereken noktalar anlaşmanın ne kadar süreceği ve neleri kapsadığıdır. 

Takip edilen aşamaların her birinde müşteri ve tasarım grubu birlikte çalışmalıdır. Sitenin yapım aşamasında bu iki grup arasındaki iletişim çok önemlidir.

Bu şekilde tasarımcılar profesyonelleştikçe web tasarım sektörü de profesyonelleşecektir. Böylece ortaya çıkan web siteleri daha iyi, daha kaliteli olacaktır.

Web tasarım sektörü geliştikçe kaliteli site sayısı ve sektörün ekonomiye katkısı büyüyecektir. 

 

Teklif Formu

* Teklif Talebinizi sağlıklı değerlendirebilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz